Bokettersyn og tilleggsskatt  

En guide om kontroll og straff i skattesaker

Formålet med denne guiden er å gi deg informasjon om kontroll og straff i skattesaker. 

Les mer om:

  • Rettigheter ved bokettersyn
  • Tilleggsskatt
  • Tvangsmulkt

 Fyll ut skjemaet og last ned guiden. 

bokettersyn.png