<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bokettersyn og tilleggsskatt  

thumbnail-1

 

En guide om kontroll og straff i skattesaker

Har du fått varsel om bokettersyn eller tilleggsskatt? Dette kan for mange være en påkjenning av flere årsaker, i tillegg kan det være svært tidkrevende. Uansett er det viktig at man imøtekommer skattemyndighetene. 

I denne guiden gir vi deg gode råd og tips om hva som kreves av deg, og hva du har krav på i forhold til kontroll og straff i skattesaker. 

Du kan bl.a. lese mer om:

  • Rettigheter ved bokettersyn
  • Tilleggsskatt
  • Tvangsmulkt

Fyll ut skjema for å laste ned guide