<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bokettersyn og tilleggsskatt  

eBook_Cover_Bokettersyn

En guide om kontroll og straff i skattesaker

Formålet med denne guiden er å gi deg informasjon om kontroll og straff i skattesaker. 

Les mer om:

  • Rettigheter ved bokettersyn
  • Tilleggsskatt
  • Tvangsmulkt

 Fyll ut skjemaet og last ned guiden. 

Fyll ut skjemaet: