<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Guide: Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid

Working-late

Arbeidstidsregler

Som arbeidsgiver må du passe på at du overholder bestemmelsene om arbeidstid. I utgangspunktet må du følge reglene om arbeidstid slik disse fremkommer av arbeidsmiljøloven. Er virksomheten tariffbundet, er det ofte særreguleringer vedrørende arbeidstid som du må følge i tillegg.

For å hjelpe deg navigere i dette har vi laget en guide. Den er kun ment til å gi deg oversikt over hovedreglene som gjelder.

Guiden tar for seg: 

  • Alminnelig arbeidstid
  • Merarbeid og overtid
  • Ledende eller særlig uavhengig stilling
  • Unntak: Gjennomsnittsberegning

Fyll ut skjema for å laste ned guide