<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Guide for oppsigelsesprosessen

5b4fb61f-e50e-4c9a-b7d7-a50155fbbaa2

Oppsigelsesprosess og nedbemanning

Noen ganger er det dessverre slik at en bedrift må nedbemanne eller si opp ansatte. Reglene er strenge, og formelle feil kan føre til ulovlig oppsigelse.

Vi har laget en guide for å gjelde deg som arbeidsgiver på vei slik at prosessen(e) blir gyldige. 

I denne guiden får du: 

Oversikt over hvilke krav som må oppfylles av arbeidsgiver for å gjennomføre en gyldig oppsigelsesprosess.

  • Når foreligger det saklig oppsigelsesgrunnlag?
  • Fremgangsmåte for gyldig oppsigelsesprosess
  • Mal for innkalling til drøftelsesmøte
  • Når bør du be om ekstern hjelp?

 

Fyll ut skjemaet for å laste ned guiden