<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Guide for oppsigelsesprosessen

eBook_Cover_oppsigelsesguide

Få oversikt over hvilke krav som må oppfylles av arbeidsgiver for å gjennomføre en gyldig oppsigelsesprosess.

Reglene er strenge, og formelle feil kan føre til ulovlig oppsigelse.

Utdrag fra innholdet:

  • Når foreligger det saklig oppsigelsesgrunnlag?
  • Fremgangsmåte for gyldig oppsigelsesprosess
  • Mal for innkalling til drøftelsesmøte
  • Når bør du be om ekstern hjelp?

Fyll ut skjemaet og last ned guiden.

Fyll ut skjemaet: