<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eierguiden for familieeide selskaper

eBook_Cover_Eierguiden

Vi har laget denne guiden fordi vi mener familiebedriftene har en viktig rolle som bærebjelke i næringslivet, og fordi vi ønsker at våre kunder skal lykkes. Etter vårt syn får eierrollen for lite oppmerksomhet: Hvilke oppgaver som ligger til det å være eier, og utvikling av eierrollen til beste for bedriften og eierne selv.

Fyll ut skjemaet og last ned guiden.

Fyll ut skjemaet: