Hvordan vinner du anbudet?

Her finner du praktisk kunnskap som øker muligheten til å få innpass hos potensielle oppdragsgivere.

Et utdrag fra innholdet:

  • Hvordan komme i posisjon
  • Økt dialog med markedet før konkurranse kunngjøres
  • Hvilken konkurranseform er valgt?
  • Over og under EØS-terskelverdi
  • Særlig om bruk av elektronisk kommunikasjon
  • Innovasjonspartnerskap

Fyll ut skjemaet og last ned guiden.

MagnusLegal_bildelandingside_hvordanvinneanbud3.png