<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan vinner du et offentlig anbud?

advokater-miljo-06-1200px

 

Hvordan skal du som leverandør forholde deg til reglene?

Det norske regelverket for offentlige anskaffelser bygger i hovedsak på EU-direktiver. 

Regelverket er omfattende og byr på både praktiske og rettslige utfordringer for offentlige innkjøpere og for leverandørene til det offentlige. 

I denne guiden gir vi deg praktisk kunnskap. Målet er å øke muligheten din til å få innpass hos potensielle offentlige oppdragsgivere.

Et utdrag fra innholdet:

  • Hvordan komme i posisjon
  • Hvilken konkurranseform må du forholde deg til
  • Økt dialog med markedet før konkurranse kunngjøres
  • Over og under EØS-terskelverdi
  • Særlig om bruk av elektronisk kommunikasjon
  • Innovasjonspartnerskap

Denne guiden er skrevet av Inventura i samarbeid med Magnus Legal. 

Fyll inn skjemaet for å laste ned guide