<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan vinner du anbudet?

eBook_Cover_Hvordan vinner du anbudet

Her finner du praktisk kunnskap som øker muligheten til å få innpass hos potensielle oppdragsgivere.

Et utdrag fra innholdet:

  • Hvordan komme i posisjon
  • Økt dialog med markedet før konkurranse kunngjøres
  • Hvilken konkurranseform er valgt?
  • Over og under EØS-terskelverdi
  • Særlig om bruk av elektronisk kommunikasjon
  • Innovasjonspartnerskap

Fyll ut skjemaet og last ned guiden.

Fyll ut skjemaet: