<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Guide: Beregning og utbetaling av feriepenger

97f2ebb8-c7d4-41c8-b96b-a08f40db01dc

Kan du reglene for beregning og utbetaling av feriepenger? 

Som arbeidsgiver må du kjenne til reglene for feriepenger, men det er mye å ta hensyn til og det kan være vanskelig å navigere.

Ferieloven, tariffavtaler og arbeidstakers alder påvirker både beløp og hvordan feriepengene utbetales.

Vi har laget en guide for å hjelpe deg på veien. 

I denne guiden får du:

  • Hva skal det beregnes feriepenger av?
  • Feriepengesats.
  • Når skal feriepenger utbetales?
  • Hvordan beregne feriepenger?
  • Reduksjon av ferietrekk.
  • Arbeidstakere over 60 år.
  • Med mer.

Fyll ut skjemaet og last ned guiden.

Fyll ut skjemaet