Endringsskjema i byggeprosjekt

Endrings- og tilleggsarbeider i byggeprosjekt kan føre til forsinkelser som entreprenøren risikerer å måtte betale for.

  • Få betalt for arbeidet, bruk dette skjemaet til å varsle byggherre om endring- eller tilleggsarbeid.
  • Unngå dagmulkt, sørg for å varsle krav om tilleggsfrist i prosjektet.

Merk: Det kan hende at partenes avtale har andre eller flere krav til hva et endringsskjema må inneholde for å være gyldig, sjekk avtalen. 

Fyll inn informasjonen i feltene her og last ned endringsskjemaet.

Magnus Legal - Bilde landingside-endringsskjema.png