<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringsskjema i byggeprosjekt

checklist-Artboard 6

 

Endrings- og tilleggsarbeider i byggeprosjekt kan føre til forsinkelser som entreprenøren risikerer å måtte betale for. For å unngå å måtte utføre arbeid uten å kunne ta betalt, eller bli bøtelagt for forsinkelser eller tilsvarende, bør du ha gode rutiner og avtaler på plass. 

Vi har laget en mal for endringsskjema som kan benyttes i byggeprosjekter.

  • Bruk dette skjemaet til å varsle byggherre om endring- eller tilleggsarbeid.
  • Unngå dagmulkt, sørg for å varsle krav om tilleggsfrist i prosjektet.

Merk: Det kan hende at partenes avtale har andre eller flere krav til hva et endringsskjema må inneholde for å være gyldig, sjekk avtalen. 

Fyll inn skjema for å laste ned skjema