<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringsskjema i byggeprosjekt

Magnus Legal - Bilde landingside-endringsskjema

Endrings- og tilleggsarbeider i byggeprosjekt kan føre til forsinkelser som entreprenøren risikerer å måtte betale for.

  • Få betalt for arbeidet, bruk dette skjemaet til å varsle byggherre om endring- eller tilleggsarbeid.
  • Unngå dagmulkt, sørg for å varsle krav om tilleggsfrist i prosjektet.

Merk: Det kan hende at partenes avtale har andre eller flere krav til hva et endringsskjema må inneholde for å være gyldig, sjekk avtalen. 

Fyll inn informasjonen i feltene her og last ned endringsskjemaet.

Fyll ut skjemaet: