Immaterielle verdier

Last ned gratis guide
Denne guiden gir deg en kortfattet innføring i de
ulike immaterielle rettighetene, hva som er gjenstand
for vern, og hvordan rettighetene kan sikres.

Les mer om: 

  • Patenter
  • Varemerker
  • Design
  • Opphavsrett
  • Bedriftshemmeligheter
eBook_Cover_immaterielle verdier