<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan sikre immaterielle verdier?

21_10_15- mgnslgl- 1768

 

Sikre bedriftens immaterielle verdier

Immaterielle rettigheter knytter seg til rettslig beskyttelse av immaterielle verdier; oppfinnelser, design, åndsverk og forretningshemmeligheter. Disse verdiene er det viktig at du beskytter. 

Denne guiden gir deg en kortfattet innføring i de ulike immaterielle rettighetene, hva som er gjenstand for vern, og hvordan rettighetene kan sikres.

Du kan lese om;

  • Patenter
  • Varemerker
  • Design
  • Opphavsrett
  • Bedriftshemmeligheter

 

Fyll inn skjemaet for å laste ned guide