Den gode starten på utbyggingsprosjekter

Merverdiavgift i eiendomsprosjekter kan være komplisert. I utbyggingsprosjekter utgjør mva-kostnader 25 % av totale kostnader. Her får du veiledning om hvordan prosjektet kan få optimalt fradrag for inngående merverdiavgift: 

Et utdrag fra innholdet:

  • Valg av selskapsstruktur
  • Fradragsrett for mva ved oppføring av næringseiendom
  • Fradragsrett for mva i boligprosjekter

Fyll ut skjemaet og last ned guiden.

MagnusLegal_bildeLandingsside_MVA_eiendomsprosjekter.png