<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En guide om merverdiavgift

thumbnail-1

 

Den gode starten på utbyggingsprosjekter

Merverdiavgift i eiendomsprosjekter kan være komplisert. I utbyggingsprosjekter utgjør mva-kostnader 20 % av totale kostnader. Her får du veiledning om hvordan prosjektet kan få optimalt fradrag for inngående merverdiavgift.

Et utdrag fra innholdet:

  • Valg av selskapsstruktur
  • Fradragsrett for mva ved oppføring av næringseiendom
  • Fradragsrett for mva i boligprosjekter

 

Fyll inn skjema for å laste ned guide