<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvorfor skal din bedrift miljøsertifiseres?

Personskatt i Statsbudsjettet 20203

 

Fordelene med å drive en grønn og bærekraftig virksomhet

FN har definert 17 bærekraftsmål. Nummer 13 er "Stoppe klimaendringene". Et stort mål, og det betyr at alle bedrifter må ta sin del av ansvaret. Derfor bør bærekraft bli en sentral del av en bedrifts handlingsplan. 

Målet med denne guiden er å gi en kort innføring i de miljømessige og økonomiske fordelene av å drive virksomheten på en grønn og bærekraftig måte.

En smakebit fra innholdet:

  • Hvorfor skal du bli miljøsertifisert?
  • Hva er miljøsertifisering?
  • Når skal du søke om miljøsertifisering?
  • Hva slags typer sertifiseringer er tilgjengelige?
  • Subsidieordninger

Fyll inn skjema for å laste ned guide