<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Se webinar: Incentivordninger for å stimulere til økt verdiskapning

Erik og Aud-Marit Hubspot bilde

 

Ser du på mulighetene for incentivordninger for dine ansatte?

En god incentivordning kan være en viktig faktor for at bedriften oppnår fastsatte mål. Samtidig er det viktig å ta ulempene og mulige fallgruver på alvor før dere velger en gitt løsning.

I dette webinaret gir vi en kort innføring i de mest brukte ordningene og trekke frem noen viktige forhold man bør tenke på ved valg av modell.  

Du vil få høre mer om:

  • Ulike ordninger
  • Sentrale avtale- og selskapsrettslige forhold
  • Skattemessig behandling av de ulike ordningene
  • Arbeidsrettslige aspekter

Om webinaret:

  • Varighet: 30 min
  • Språk: Norsk

Om våre Advokater

Aud-Marit Næss spesialiserer seg innen selskapsrett og rammeverk for god eierstyring. Hun bistår i generasjonsskifter og andre endringsprosesser som omhandler aksjonærforhold. I tillegg arbeider hun innen tilknyttede fagområder som skatt, kontrakter og arv. 

Erik Engeland  spesialiserer seg innen arbeidsrett, sykepenger og trygd, personlig beskatning og lønn, generell forretningsjus samt selskapsrett. Han har også omfattende erfaring med utenlandske bedrifter, skatteavtaler og arbeidsforhold på tvers av landegrensene. 

Fyll ut skjema