<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sjekkliste for Due Diligence

Sjekklist due diligence

Due Diligence

Formålet med sjekklisten er å gi deg en oversikt over hvilke dokumenter som normalt alltid kreves i en selskapsgjennomgang.

Sjekklisten gir informasjon om hvilke dokumenter som faller inn under blant annet:

  • Selskapsdokumenter
  • Skatt og finansiell informasjon
  • Immaterielle verdier

 Fyll ut skjemaet og last ned sjekklisten. 

Fyll ut skjema: