<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sjekkliste for Due Diligence

advokater-miljo-15-1200px

 

Hva bør du tenke på før oppkjøp av selskap eller eiendom (Due Diligence)?

Ved selskapsgjennomgang er det viktig at alle dokumenter er med. Derfor har vi laget en sjekkliste som gir deg oversikt over hvilke dokumenter som normalt alltid kreves i en selskapsgjennomgang.

Sjekklisten gir informasjon om hvilke dokumenter som faller inn under blant annet:

  • Selskapsdokumenter
  • Virksomhetsavtaler
  • Ansatte
  • Fast eiendom og varige driftsmidler
  • Skatt og finansiell informasjon
  • Immaterielle verdier
  • Offentlige forhold
  • Bærekraft og samfunnsansvar

Fyll ut skjema for å laste ned sjekklisten