<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sjekkliste ved begjæring om innsyn

advokater-miljo-06-1200px

 

Begjæring om innsyn i personopplysninger

Innsynsretten innebærer at alle personer din virksomhet har personopplysninger til, kan rette en begjæring om innsyn til virksomheten.

For ikke å bruke unødvendig mye ressurser på innsynsbegjæringer er det viktig at virksomheten har gode rutiner.

 

Fyll ut skjemaet: