Sjekkliste ved begjæring om innsyn

Begjæring om innsyn i personopplysninger

Innsynsretten innebærer at alle personer din virksomhet har personopplysninger til, kan rette en begjæring om innsyn til virksomheten.

For ikke å bruke unødvendig mye ressurser på innsynsbegjæringer er det viktig at virksomheten har gode rutiner.

Fyll ut skjemaet og last ned sjekklisten. 

Magnus Legal - Bilde landingside-sjekkliste innsyn