<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattefri omdanning - tips og fallgruver

22_06_22 - mgnslgl_stvngr - 5322

 

10 smarte tips og fallgruver basert på vår praktiske erfaring

For å utnytte omdanningsreglenes fulle potensiale bør du kjenne til enkelte spissfindigheter. Det ligger også noen skumle «fallgruver» mer eller mindre bortgjemt i omdanningsforskriften

Les mer om:

  • Timing for omdanningen
  • Hvordan utnytte fritaksmetoden gjennom omdanningsreglene
  • Fallgruve ved overføring av andeler i ANS
  • Skattemessig kontinuitet

 

Fyll inn skjemaet for å laste ned guide