Webinar om Støre-regjeringens skatteforslag for 2022

 

Norges skattepolitikk de neste fire årene forventes å følge Støre-regjeringens Hurdalsplattform.

Generelt kan vi regne med at skattetrykket de neste fire årene vil øke for de høytlønnende samt for de med store formuer. Det er imidlertid ingen signaler om at man vil gjeninnføre arveavgiften.

Hurdalplattformen inneholder en rekke konkrete skatte- og avgiftsforslag. Vi forventer at mange av endringene vil komme gradvis, og enkelte av forslagene må utredes nærmere før de endelig presenteres om et år eller to.

Her er opptak av webinaret:


 

    Magnus Legal Logo