<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrets årshjul - i praktisk Excelformat

Magnus Legal - Bilde landingside-styrets årshjul_ny

Styrets årshjul

Formålet med årshjulet er å gi deg oversikt over de pålagte og vanligste områdene et styre må holde orden i igjennom et år.

Det er således et godt verktøy for styret for å påse at alt blir behandlet, og til rett tid.

Fyll ut skjemaet og last ned styrets århjul!

Fyll ut skjemaet: